‘Ik heb de training ‘Stelp de Bloeding’ als zeer waardevol ervaren. Het was fijn dat er rekening werd gehouden met het opleidingsniveau en de achtergrondkennis van de deelnemers.’

Joke de Neeff-Verspeek - Bestevaer EHBO Trainingen - over Stelp de Bloeding


Opleidingsontwikkeling

Binnen het METS Center worden opleidingen verzorgd voor en door diverse zorgprofessionals in de acute zorgketen. Training in de vorm van simulatie- en vaardigheidsonderwijs is noodzakelijk om excellente en bovenal veilige spoedzorg te kunnen geven. In 2017 lag de focus op training van huisartsen en medisch specialisten, verpleeg- en verloskundigen, triagisten en meldkamercentralisten en hulpdiensten.


Naast de bestaande trainingen zijn voor deze doelgroepen diverse cursussen (door)ontwikkeld welke hieronder zijn beschreven.

Level 1 EuSim Simulation Instructor Course


Om de kwaliteit op het gebied van EuSim-trainingen te handhaven is de Level 1 EuSim Simulation Instructor Course in 2017 geheel vernieuwd. Dit mede op basis van input van het METS Center als officieel partner van ‘The EuSim Group’. Hiermee is een flinke kwaliteitsimpuls aan deze toch al gewilde cursus gegeven. De vernieuwde cursus wordt vanaf 2018 aangeboden.


Een aantal instellingen staat in 2017 aan de vooravond om Crisis Resource Management (CRM) te implementeren in hun organisaties, met ondersteuning van het METS Center. De ondersteuning bestaat uit diverse CRM-trainingen die worden uitgevoerd in het METS Center maar ook uit trajecten in de ziekenhuizen zelf, het zogenaamde ‘in company’ trainen.

Stelp de Bloeding


In Nederland overlijden jaarlijks 3.500 mensen aan de gevolgen van een slagaderlijke verwonding. 40% van deze sterfte is toe te schrijven aan verbloeding na een trauma. Gezien de terreurdreiging van de afgelopen jaren is er een reële kans dat ook Nederland een keer wordt getroffen door een aanslag. Ook hierbij overlijden veruit de meeste mensen door extreem bloedverlies.


Niet alleen zorgprofessionals maar ook omstanders en andere burgers kunnen in zo’n geval in de eerste minuten het verschil maken door de bloeding zo snel mogelijk te stelpen. Om hier goed op voorbereid te zijn, zijn de provider-training ‘Stelp de Bloeding‘ en een instructeurstraining ontwikkeld. Het METS Center biedt de training aan voor zowel burgers zonder medische voorkennis als voor zorgprofessionals. Gesprekken met de stichting ‘Stop de bloeding; red een leven’ leiden tot concrete samenwerking met deze stichting in 2018.

Opleiding tot Uitgiftecentralist


Binnen de Meldkamers Ambulancezorg in Nederland vindt schaalvergroting plaats. Daardoor is er behoefte aan functiedifferentiatie bij meldkamercentralisten. Een van de behoeften is om de rol en taak van de uitgiftecentralist onderwijskundig te ondersteunen.

De uitgiftecentralist verzorgt het logistieke proces en overlegt met de aannamecentralist de prioriteiten binnen de zorgtoewijzing.


Om hieraan tegemoet te komen heeft het METS Center de Opleiding tot Uitgiftecentralist ontwikkeld. Deze werd in 2017 verder doorontwikkeld en 2 keer uitgevoerd.

Zorgcentrales


Een andere belangrijke ontwikkeling voor het METS Center vormt de opleiding van zogenaamde zorgcentrales zoals Sensire, Connectzorg en Florence. Hiervoor is een cursus op maat ontwikkeld met training op het gebied van ABCDE-methodiek en SBAR-overdracht, maar dan toegepast op callcenter-medewerkers/triagisten.