"Ik krijg altijd veel energie van een dag lesgeven bij het METS Center. Met een team van betrokken mensen werken we samen aan het opleiden en toetsen van Uitgiftecentralisten Meldkamer Ambulancezorg.”

Claudia Boensma, docent en assessor meldkameropleidingen


Organisatie-ontwikkeling

In 2017 heeft het METS Center zich ontwikkeld als zelfstandige organisatie. Dit heeft geleid tot een verdere professionalisering van de inrichting van de organisatie en de bedrijfsvoering. Per 1 januari 2017 wordt het METS Center geleid door directeur Ron Brendel. De bedrijfsmatige ondersteuning wordt waar nodig ingehuurd bij de stichting RAVU.

Samenwerking


Bestendige relaties bieden een goede basis voor het lange termijn perspectief als opleidingscentrum. In 2017 is dan ook veel aandacht besteed aan samenwerking met andere organisaties waaronder Medsim, UMCG en de Academie voor Ambulancezorg. Het METS Center verzorgt voor de Academie voor Ambulancezorg de meldkameropleidingen en levert docenten en instructeurs voor de opleidingen tot Ambulanceverpleegkundige en Ambulancechauffeur.


Met Medsim en het Universitair Medisch Centrum Groningen is in 2017 gewerkt aan inhoudelijke en onderwijskundige uniformering van de SAVE’r cursus. Deze cursus wordt door deze drie partijen gegeven voor klinisch verloskundigen en arts-assistenten (niet-in-opleiding). Een uniforme werkwijze is van belang om in geval van acute obstetrische noodsituaties op een geprotocolleerde en gecontroleerde manier te kunnen handelen.

Kwaliteit


Het METS Center is ISO:9001 gecertificeerd. Ten behoeve van de kwaliteitscyclus en het consolideren van deze ISO:9001-norm is in 2017 een auditplanning opgesteld en uitgevoerd. Een opvolgingsaudit heeft geleid tot continuering van het ISO-certificaat.


In 2017 vervullen 2 docenten van het METS Center de rol van ‘Educator’ binnen de European Resuscitation Council en Nederlandse Reanimatie Raad. Educators bij deze instellingen geven input aan het opleidingsbeleid binnen het reanimatieonderwijs, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast houden zij toezicht op onderwijskundige aspecten tijdens Advanced Life Support trainingen die door heel Nederland worden gegeven.